Connect with us

Actualitate

Construirea complexului de agrement ”ȚINUTUL LUI CREANGĂ”

Publicat

pe

Anunţ privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare privind Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism, în vederea introducerii în intravilan a unui teren pentru construirea complexului de agrement ”ȚINUTUL LUI CREANGĂ” Oraș Tîrgu Neamț, jud. Neamț, ETAPA a II – a

În conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr.2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a veni cu eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic Zonal în vederea introducerii în intravilan a unui teren pentru construirea COMPLEXULUI DE AGREMENT ”ȚINUTUL LUI CREANGĂ”, PE IMAȘ AERODROM.
Publicăm astăzi 03.05.2018 pe site-ul Primăriei orașului Tîrgu Neamț la adresa www.primariatgneamt.ro, secțiunea DEZBATERI PUBLICE – Activitatea de informare şi consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului şi afişăm pe 3 panouri conforme, rezistente la intemperii, în loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate(în fața Primăriei, în fața Casei Culturii, în zona Barieră – în apropiere de Imaș Aerodrom) datele de identificare ale obiectivului:
Denumirea obiectivului de investiții:
P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal în vederea introducerii în intravilan a unui teren pentru construirea complexului de agrement ”ȚINUTUL LUI CREANGĂ”, situat pe imaș Aerodrom, oraș Tîrgu Neamț, jud.Neamț
Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Elaborator: SC TOPOPREST S.R.L.
B-dul Dacia, Bl.7, Sc.A, Ap.4, parter, Piatra Neamț, Jud.Neamț

PROPUNERE
Prezenta documentaţie are ca obiect introducerea in intravilan a suprafetei de teren in marime de 601523 m.p. (60,1523ha) amplasata in extravilanul orasului Tg Neamt, jud Neamt, in imediata vecinatate cu limita intravilanului oras Tg Neamt, in vederea realizării Complexului de Agrement “TINUTUL LUI CREANGA” Tg Neamt.
Terenul studiat este proprietatea judetului Neamt, prin Consiliul Judetean Neamt inscris in carte funciara sub nr. 51470 Tg Neamt.
Suprafata terenului proprietatea judetului Neamt este rezultat al transferului de proprietate conform HCL nr. 214/2017 și HCL Tg. Neamt nr. 266/2017 a acestui teren de catre orasul Tg Neamt, din proprietatea publica a acestuia.
SUPRAFATA ZONEI STUDIATE – 601523 m.p.
Zona propusă va avea destinația de zonă de servicii turistice și funcțiuni complementare.
Complexul de agrement ”Ținutul lui Creangă”este divizat în 4 zone:

Zona 1 Sat de vacanță
Zona 2 Zonă de spectacole
Zona 3 Hipodrom
Zona 4 Zona de agrement tip „Legoland”

Zona 1 Sat de vacanță (17 ha)
Zone funcţionale
IS – Zonă pentru instituţii şi servicii
Unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii
Construcţii administrative
Unităţi pentru turism
Unităţi de cultură
Unități de cult
P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

Funcţiunea dominantă – Zonă pentru instituții și servicii
Zona este alcătuită din: sat de vacanță, zonă de sport și relaxare, zonă de odihnă – parc, zonă de joacă pentru copii, parc aventură, zonă de campare și staționare rulote.

Zona 2 Zonă de spectacole (20 ha)
Zone funcţionale
IS – Zonă pentru instituţii şi servicii
Unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii

P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement
Funcţiunea dominantă – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement . Cuprinde o zona pentru spectacole si o cale de acces camioane cu parcare

Zona 3 Hipodrom (20 ha)
Zone funcţionale
IS – Zonă pentru instituţii şi servicii
Unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii
Construcţii administrative
P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement
Funcţiunea dominantă – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement
Zona este alcătuită din: pistă ovală (pentru competiții), clădiri auxiliare (manejuri acoperite, grajduri, boxe pentru cai, etc.), piste pentru antrenament, tribune pentru spectatori, turn destinat arbitrilor și spații administrative.

Zona 4 Zonă de agrement tip “Legoland” (3 ha)
Zone funcţionale
IS – Zonă pentru instituţii şi servicii
Unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii – recreere și agrement.
Cuprinde o zonă de joacă pentru copii cu diverse atracții și jocuri tematice și un spațiu comercial/casă de bilete.

În toate cele 4 zone pot fi admise și alte construcții necesare dezvoltării zonei cu respectarea condițiilor impuse de specificul acesteia – Complex de agrement.
BILANŢ TERITORIAL PROPUS
Teren zona de studiu – teren proprietate Județul Neamț
Suprafața totală ST -601523mp
Suprafața construită SC= 84000 mp
Suprafața Desf.-57000 mp
Supraf.Transp.- 28305 mp
Supraf.rețele – 8000 mp
Supraf.liberă – 481218 mp
POTpropus=20%
CUTpropus=0,35

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor disponibile la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice în perioada 03.05.2018 – 27.05.2018, între orele 08.00 – 16.00.
Publicul este invitat să participe la: consultarea documentaţiei şi formularea sugestiilor (în scris) în perioada 03.05.2018 – 27.05.2018 la sediul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice zilnic între orele 08.00 – 16.00.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA :
DEZBATERE PUBLICĂ la sediul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 în sala de şedinţe, în data de 29.05.2018, ora 16.00.
Observaţiile sunt necesare în vederea finalizării elaborării P.U.Z. Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin publicare pe pagina de Internet a Primăriei orașului Tîrgu Neamț la adresa www.primariatgneamt.ro, secțiunea DEZBATERI PUBLICE – Activitatea de informare şi consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului, în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observațiilor și propunerilor.
Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului:
– Ing. Rusu Ion, Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului
– Cons. Mihaela Rotaru-Popa – Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice – Primăria orașului Tîrgu Neamț, telefon:0233790245; int. 105; email: tgnt@primariatgneamt.ro
Mai multe detalii despre acest PUZ găsiţi la adresa http://primariatarguneamt.ro/activitatea-de-informare-si-consultare-a-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanismamenajarea-teritoriului

Continua sa citesti
Click pentru a comenta

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

VIDEO AUR la Targu Neamt, 24 ianuarie 2022

Publicat

pe

De

Continua sa citesti

Actualitate

FOTO 163 de ani de la Unirea Principarelor Române la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

Publicat

pe

De

Serbarea a 163 de ani de la Unirea Principarelor Române a constituit un moment de sărbătoare și de mare bucurie la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț. Cu acest prilej, elevii și profesorii au participat la un program cultural-artistic cu scopul redescoperi importanta covârșitoare a evenimetului de la 24 ianuarie 1859.
Având genericul „Hai să dăm mână cu mână”, activitatea a debutat printr-un cuvânt de deschidere adresat de Prof. Mirel Gălușcă care a subliniat importața actului de la 24 ianuarie 1859 și că readucerea în atenție a acestor evenimente reprezintă un gest firesc, Unirea Principatelor fiind dintru început salutată cu mult entuziasm de către elevii de atunci ai școlii.
După cuvântul de deschidere, a urmat punctul culminant al întâlnirii, conferința invitatului special, a domnului Lect. Univ. Dr. Bogdan Adrian Ceobanu, cadru didactic la Facultatea de Istorie din Iași, specialist în Istoria Modernă a Românilor, care a realizat o comunicare deosebit de consitentă și incitantă ce a avut ca subiect: „Diplomații Unirii Principatelor”. Întâlnirea a fost moderată de prof. Gălușcă Mirel care a adresat invitatului și întrebările venite din partea elevilor dornici să cunoască mai multe sau să le fie lămurite chestiuni legate de proeminenta personalitate a „Domnului Unirii”.
Elevii au omagiat actul unirii prin cântece și un recital de poezii. Printre poeziile aduse în atenția publicului a fost și „Imnul lui Cuza” – un poem dedicat marelui domnitor, scris de către viitorul episcop cronicar Narcis Crețulescu, elev la seminarul de la Neamț în timpul Unirii Principatelor. Așezat pe note de fratele Mihail Ardeleanu, Imnul lui Cuza a fost cântat de elevii de atunci în jurul monumetului „Movila Unirii”, ridicat tot de seminariști în cinstea împlinirii dezideratului de veacuri al românilor. Recitalul de poezii a fost urmat de punerea în scenă a scenetei „Moș Ion Roată și Unirea” de către elevi din clasa a XI-a Arte.
O intervenție deosebită a fost și cea a părintelui Radu Mazilu, fost profesor de istorie la seminarul nemțean, care a evidențiat câtea aspecte legate proiectele de unire din secolele XVII-XVIII. Corul seminarului a transpus istoria în cântec, intonând „Hora Unirii”, „Avem o mândră țară” și „Pe-al nostru steag”. Momentul artistic a fost urmat de o prezentare a elevului Mihalache Eugen din clasa a XII-a Pastorală care a reliefat evenimetele derulate la Iași și București ce au condus la înfăptuirea Unirii.
Concluziile evenimentului au fost prezentate de către Părintele Profesor Viorel Romus Laiu, directorul seminarului, care a evidențiat importanța acestor evenimente în viața elevilor și a școlii precum și faptul că Seminarul de la Mănăstirea Neamț își dorește să formeze și buni patrioți.
Evenimentul a fost încheiat într-o notă sesibilă întrucât a fost vernisată o expoziție cu lucrări dedicate Unirii realizate de către elevii școlii, coordonați de către prof. Oana Grădinaru și prof. Dan Țârdea, urmată de tradionala Horă a Unirii în jurul monumentului ridicat de elevii seminariști în anul 1859.
Prof. Bălău Marcela și Mirel Gălușcă
Continua sa citesti

Actualitate

VIDEO Hai să dăm mână cu mână! 163 de ani de la Unirea Principatelor Române!

Publicat

pe

De

Pe 24 ianuarie se împlinesc 163 de ani de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Două discursuri sintetizează importanța acestui eveniment, două discursuri diferite, două discursuri care sunt și astăzi actuale și care ne îndeamnă la a medita și a ne gândi la ce înseamnă misiunea și crezul unui conducător.
În discursul său din Adunarea Electivă a Moldovei din 5 ianuarie 1859 cu prilejul alegerii lui Cuza ca domn al Moldovei, Kogălniceanu spunea:
“Măria Ta eşti chemat să o deschizi! Fii, dar, omul epocii; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare; iar tu, Măria Ta, ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi. Nu uita că dacă cincizeci de deputaţi te-au ales Domn, însă ai să domneşti peste două milioane de români. Fă, dar, ca Domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate, împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşească frăţie. Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii Domn cetăţean; urechea ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciuni şi linguşire.”
La București pe 24 ianuarie deputatul Vasile Boerescu, în şedinţa Adunării Elective a Munteniei spunea:
“Domnilor pentru ce suntem împărţiţi în două câmpuri? Pentru ce ne numim noi şi voi? Ori nu suntem toţi români? Ori nu avem toţi aceeaşi patrie? Ori nu suntem toţi fiii aceleaşi mame? Pentru ce să zicem noi şi voi? De ce să nu zicem noi, românii? Nu avem toţi aceeaşi amoare comună? Care este cauza diviziunii noastre? Care este mărul de discordie dintre noi?”
Avem datoria să apăram și să cinstim cele 3 elemente ale identității noastre-limba, istoria și credința. Trebuie să ne amintim de momentele importante ale istorie naționale mereu și nu doar la moment festive, să fim români și mândri de asta oricând și oriunde pentru ca așa cum spunea și Kogălniceanu, „Neam de neamul meu a fost român… însă chestia nu este cine este român mai mult sau mai puțin, chestia este cine apără o idee mai dreaptă”.

Indiferent în ce colț al țării ne aflăm sau unde departe în lume suntem plecați, să nu uităm niciodată că toți “suntem de-o mamă”.
La mulți ani, România!💙💛❤️
163 de ani de la Unirea Principatelor Române!
Glorie eternă făuritorilor Unirii!
Continua sa citesti

Popular