Connect with us

Actualitate

Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț în ședinţa ordinară – 28 februarie 2020

Publicat

pe

 

PRIMARUL ORAȘULUI TÂRGUNEAMȚ emite următoarea dispoziție:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț în sedinţa ordinară pentru ziua de 28.02.2020, ora 1400, în sala de ședințe a Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.

Art.2 Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Proiectele de hotărâri si alte documente de prezentare si motivare au fost transmise pe support electronic si pe suport de hartie, spre avizare, celor 3 Comisii de specialiate ale Consiliului Local al Orasului Târgu-Neamţ, respectiv: Comisia nr.1- Buget-finante, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comert, agricultura si turism, Comisia  nr. 2 —Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia nr. 3 — Administratie  publica locala, juridica, ordine publica si drepturi cetatenesti, invatamant, sanatate, cultura, tineret  si sport, protectie copii, munca si protectie sociala.

Art.4 Doamnele si domnii consilieri locali sunt invitaţi sa formuleze si sa depuna amandamente la proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, daca este cazul.

Art. 5 – Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orasului Targu-Neamt , în termenul prevăzut de lege, prefectului Neamt.

 1. Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a potenţialului preşedinte de

şedinţă pentru luna martie 2020. Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. Sava Bogdan

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu în vederea vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării, a unui lot de teren aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, situat în str. Vasile Alecsandri, bl. C1, sc. B, ap. 19, jud. Neamţ în suprafaţă de 23 mp, către Movilă

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, situat în str. Daciei nr. 4, jud. Neamţ în suprafaţă de 569 mp, către SC BET CONF SRL Târgu Neamţ

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 36 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind emiterea unui acord de principiu în vederea lotizării unui teren care aparţine domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. .Proiect de Hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la HCL nr.157 din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu- Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui bun imobil (teren şi clădire) situat pe strada Lalelelor , aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în Bulevardul Stefan cel Mare, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ, către SC.DELGAZ GRID S.A. Iniţiator: Primar Harpa Vasilică

Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.157/30.05.2019 în sensul introducerii în domeniul public a unor mijloace fixe aferente investiţiei realizată din surse de finanţare publice- POS

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Târgu Neamţ pentru realizarea demersurilor în vederea obţinerii licenţei de exploatare, negocierea, semnarea şi ridicarea acesteia de la Agenţia Naţională pentru Resurse

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Daniel Amihailesei

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii

„Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru anul 2020 şi bugetul aferent organizării manifestărilor.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a L-a 28 februarie – 3 martie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării Spectacolului „Pentru tine, dragă mamă“ – 29 februarie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului aferent organizării unei conferințe în cadrul manifestării „După amieze culturale la Târgu-Neamț”, luna martie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional ,, Ştefan cel Mare,, Târgu-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea unei acţiuni de interes naţional.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

 

 1. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

SURSA: primariatarguneamt.ro

 

Actualitate

VIDEO Viața creștină a marelui scriitor Ion Creangă – Părintele Vasile Ioana și Dan Negru

Publicat

pe

De

Părintele Vasile Ioana este parohul bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”, aflată în apropierea Pieței Universității din Bucureşti. În calitate de invitat în cadrul mai multor emisiuni radio și TV, părintele Vasile Ioana abordează teme de actualitate şi răspunde la frământările tinerilor. A participat la numeroase întruniri, conferinţe, dialoguri şi dezbateri.

sursa: doxologia.ro

Continua sa citesti

Actualitate

VIDEO – Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” – Proiectul Național ,,Creangă… la el acasă”, ediția a XIII-a

Publicat

pe

De

Continua sa citesti

Actualitate

Atenție! Urmează un exercițiu! Nu intrați în panică!

Publicat

pe

De

Astăzi, 1 Martie, de la ora 09:45, va avea loc exercițiul de alarmare publică, “MIERCUREA ALARMELOR”. Astfel, va fi verificat modul de funcționare al celor 252 mijloace de alarmare publică din județ. 

Prin modul de acționare al acestora, există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care asigurăm cetățenii că astfel de exerciții periodice sunt necesare și benefice. Aceștia nu trebuie să intre în panică, fiind vorba doar despre un exercițiu, ce are ca scop cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare și a măsurilor ce trebuie adoptate în situația manifestării unor factori de risc.

Semnalele de alarmare ce se transmit cu ajutorul sirenelor electrice și electronice.Durata fiecărui semnal de alarmare, pentru toate mijloacele de alarmare, este următoarea:

????????????????????????̆ ????????????????????????????̆

Se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.

????????????????????????̆ ???????? ????????????????????????????????

Se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde fiecare.

????????????????????????????????????̆ ????????????????????????????̆

Se compune din 3 sunete a 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde fiecare.

????̂???????????????????????????????? ????????????????????????????

Se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate cu durată de 2 minute.

Cu această ocazie, se va organiza și desfășura, în toate unitățile de învățământ din județul Neamț, un exercițiu de evacuare în caz de cutremur, având ca temă ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????̦???? ???? ???????????????????????????????? ???????????? ????????????????????̦???????? ????????��????????̦ ???????? ???????????????????????? ????̦???? ????????????????̆ ???????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????. Astfel de exerciții se desfășoară în județul Neamț începând din anul 2013, pe 28 februarie (Ziua Protecției civile În România) dar și pe 13 octombrie (Ziua Internațională pentru Reducerea riscului la Dezastre), pentru a familiariza cetățenii despre modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unui cutremur puteți obține accesând site-ul Nutremurlacutremur.ro.

Continua sa citesti

Popular